ΤΡΙΤΗ 2 / 03  9|8c 
606: Sundown στο ABC
ΠΕΜΠΤΗ 4 / 03  22.00
606: Sundown στη NOVA
Lighthouse    
Ο Jacob παρουσιάζεται στον Hurley και του αναθέτει μια δύσκολη αποστολή.
<b><u>Whatever Happened, Happened</u></b>